Domstoladministrasjonen

  • slide
  • slide
  • slide
Kunde: Domstoladministrasjonen/Landets Jordskifteretter
Løsning: Altus APS-3G Carlson SurvPC m/ ESRI
Sted: Hele landet
NavSys AS har en rammavtale med Domstoladministrasjonen for leveranse av GNSS-utstyr til landets Jordskifteretter. GNSS RTK-roverne brukes sammen med Carlson SurvPC målebokprogramvare i oppmålingsarbeid som en del av saksavviklingen ved landets 39 Jordskifte(over)retter. Domstoladministrasjonen er en storbruker av ESRI ArcGIS, og har en tett integrasjon mellom målebokprogramvaren og ESRI ArcGIS.

Altus Positioning Systems APS-3G valgt til å bli Domstoladministrasjonens nye RTK/CPOS-rovere i kombinasjon med Getac målebøker og Carlson SurvPC programvare, etter en grundig evaluering der alle motakere tilbudt i anbudsprosessen gjennomgikk nøye testing i krevende omgivelser. Forholdet mellom ytelse, kvalitet og pris kombinert med NavSys sin gode produktkunnskap og tekniske forståelse bidro til at valget falt på Altus.

Altus APS-3G er en 136-kanals RTK GNSS-mottaker i en kompakt, lettvekts utførelse. Den er bygget på Septentrios nyeste multi-frekvente, multi-konstellasjons GNSS-motor AsteRx3™. Mottakeren er fullstendig konfigurerbar fra måleboken via Bluetooth, enten den skal operere som rover eller base – gjennom det innebygde UHF-radiodatamodemet eller det innebygde GSM/GPRS-modemet. Og med integrert logging til et 2GB SD-kort gjør APS-3G det veldig lett å overføre rådata fra mottakeren til PC for videre etterbehandling.