Riegl VQ-840-G

Batymetrisk og topografisk LiDAR
Type laserscanner: Luftbåren LiDAR
Rekkevidde: Normal (<800m)
Bruksområder: Ubemannet fartøy, Marin scanning, Hydrografi, Fly/helikopter, Arkeologi og kulturminner, Kartlegging av kystlinje, Hydro-Arkeologisk registrering, Vann- og miljøteknikk
Laser-klasse:
Produsent:

Riegl VQ-840-G er en fullt integrert, kompakt luftbåren LiDAR som kombinerer batymetrisk og topografisk skanning. Systemet kan leveres med et integrert og fabrikk-kalibrert GNSS/IMU-system og kan suppleres med kamera og infrarød avstandsmåler. VQ-840-G er kompakt, har lav vekt og egner seg for installasjon på UAV og andre platformer.

Laserskanneren benytter seg av en smal, grønn synlig laserstråle som sikrer høyoppløste målinger av undervannstopografi. Denne laserbølgelenden sikrer en meget god gjennomtrengningsevne i vann, avhengig av siktedyp.

Scanneren baserer seg på 'time-of-flight'-prinsippet hvor veldig korte laserpulser sendes ut i et elliptisk skanne-mønster og treffer vannflaten med jevn innfallsvinkel. De returnerte ekkoene og bølgeformen av disse digitaliseres og prosesseres i sanntid. I de meste krevende målesituasjonene kan rådata lagres på minnekort ombord for videre 'offline' etterbehandling av bølgeform-data.

VQ-840-G kan leveres med en GNSS/IMU-sensor som beregner instrumentets posisjon og stilling. Som opsjon kan den også leveres med høyoppløst kamera eller en infrarød laseravstandsmåler som kan brukes til å supplere data fra den grønne laseren med en annen bølgelengde.

VQ-840-G har en robust mekanisk struktur og er skjermet mot støv og vannsprut. Dette sikrer instrumentet en lang levetid.