Antenner og RF-komponenter

Vi fører hele sortimentet til Tallysman Wireless Inc., inkludert GNSS-antenner, antenner for radiokommunikasjon og tilbehør. Utvalget av GNSS-antenner inkluderer geodetiske GNSS-roverantenner, referansestasjon-antenner og antenner tilpasset anvendelser innen maskinstyring og robotikk.

For mer informasjon og fullstendig produktoversikt, se hjemmesidene til Tallysman Wireless

Om antenner:

GNSS-antenner kan deles inn i 4 hovedgrupper:

- Geodetiske antenner egnet til landmålingsformål og maskinstyring.

- Referansestasjon-antenner for fast montering, som leveres med radom for pålitelig ytelse under alle værforhold eller bruk under marine forhold.

- Chokering-antenner som minimerer signalpåvirkning ved flerveisutbredelse av GNSS-signalet.

- Standard GNSS-antenner som er kompakte GNSS-antenner med lite fotavtrykk og lav vekt, egnet for envendelser innen flåtestyring, robotikk, UAV/UAS o.l.

Vi leverer løsninger innen alle disse produktgruppene.