Seismiske undersøkelser

  • slide
Kunde: Dolphin Geophysical AS
Leveranse: Septentrio AsteRx2eH GNSS-mottaker med heading
Sted:
Under seismiske undesøkelser til havs er det vesentlig å kjenne bl.a. den nøyaktige kurs og posisjon til fartøyet for å kunne produsere seismiske data av den høyeste kvalitet.

Dolphin Geophysical (www.dolphingeo.com) er en global totalleverandør av marine geofysiske tjenester. Dolphin opererer en flåte av en ny generasjon høykapasites skip, og tilbyr tjenester innen eksklusive kontrakter, Multi-Klient prosjekter og seismisk data prossesering på worldwide basis.

NavSys AS har levert avanserte Septentrio Satellite Systems (SSN) AsteRx2eH PRO 2-antenne GPS/GLONASS heading (kurs) mottagere for 3 av deres skip, inkludert M/V Polar Duchess, et spesialbygd high-end 3D seismikk fartøy, som er i stand til å taue 14 streamere med 100 meters avstand. Streamere er lange kabler av inntil 10-12 km lengde, med en lang rekke meget følsomme hydrofoner som taues typisk 8-10m under overflaten. Hydrofonene fanger opp reflekterte lydsignaler fra geologiske lag og formasjoner i undergrunnen.

Under seismiske undesøkelser til havs er det vesentlig å kjenne bl.a. den nøyaktige kurs og posisjon til fartøyet for å kunne produsere seismiske data av den høyeste kvalitet.

Septentrio GNSS heading mottagere gir meget nøyaktig (0.03 grader med 10 meter antenne separasjon) geo-referert «sann kurs» for kalibrering av fartøyets gyrokompass. Et gyrokompass vil av forskjellige grunner alltid «vandre» litt over tid og en absolutt kurs referanse er derfor påkrevet. En annen vinkel (rull eller pitch, avhengig av antenne geometri) er også tilgjengelig.