Overvåkning av "Mannen"

  • slide
Kunde: Cautus Geo
Leveranse: Laserscanner
Tema:
Sted: Romsdal

NavSys AS har inngått avtale med Oslo-firmaet Cautus Geo AS om leveranse av en VZ-2000 long-range 3D laser scanner (LIDAR) fra RIEGL Laser Measurement Systems for overvåking av og innhenting av mer informasjon om ustabile partier i det mye omtalte fjellet Mannen i Romsdalen.

Instrumentet, som har en rekkevidde på over 2 kilometer, vil supplere radar og geotekniske sensorer. Cautus Geo innehar geologisk ekspertise og omfattende erfaring med instrumentering og programvare for overvåking av rasutsatte fjellpartier. Programvaren RIEGL RiMonitor – utviklet for automatisert overvåking av fjell, gruver og demninger – er et at de spesielle programvareverktøyene som vil bli benyttet. De første målingene ved Mannen ble nylig gjennomført.