Taksameter-kalibrering

  • slide
  • slide
Kunde: Justervesenet
Mål: Etter lov skal alle taksametere i Norge nå være kalibrert og plombert av Justervesenet. Tidligere har et utvalg oppmålte strekninger blitt benyttet, men de ønsket å kunne tilby denne kalibreringen hvor som helst i landet.
Løsning: Design Produksjon Utvikling Septentrio AsteRx2e Programvareutvikling
Vår kompetanse: C++ Qt Windows Mobile Windows Embedded Handheld UX Hardware-utvikling Design av koffertløsning Seriellport-kommunikasjon Bluetooth Avstandsberegning
Sted: Hele Norge
Med TaksameterKontrollSystem kan Justervesenets kontrollører nå utføre kontroller enkelt, effektivt og presist. Kalibrering kan nå gjøres hvor som helst i landet, og er kostnadsbesparende for både kontrollørene og taxisjåførene.

Etter lov skal alle taksametere i Norge nå være kalibrert og plombert av Justervesenet. Tidligere har et utvalg oppmålte strekninger blitt benyttet, men Justervesenet ønsket å kunne tilby denne kalibreringen hvor som helst i landet.

NavSys spesialutviklet en løsning for dette på oppdrag fra Justervesenet.

Denne løsningen består av:

  • Egenutviklet Taksameterkontroll-programvare med to uavhengige metoder for avstandsmåling
  • GPS/GLONASS-mottakere fra Septentrio
  • Spesiallaget bærekoffert med batteriløsning
  • Fremtidsrettet kryssplattform-løsning sikrer lang levetid

Med TaksameterKontrollSystem kan Justervesenets kontrollører nå utføre kontroller enkelt, effektivt og presist. Kalibrering kan nå gjøres hvor som helst i landet, og er kostnadsbesparende for både kontrollørene og taxisjåførene