Tablet & målebok

Vi leverer et bredt utvalg målebøker og Tablet PCer. Våre målebøker gir deg en solid og pålitelig følgesvenn utenten du jobber i felten, på byggeplassen eller til havs – enten det regner, snør eller om solen skinner. Målebøkene tåler fall, slag, vann og støv fra IP65 til IP68, avhengig av produkt.

Finn målebok:

Produkter som passer til valgte kriterier:
#
Cedar CT8 fra Juniper Systems er et robust Android-nettbrett.

Om målebøker:

Robusthet

IP-systemet er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Kapslingsgraden angis med bokstavene IP (en forkortelse for international protection rating) etterfulgt av to sifre.

Første siffer:

5 Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat.
6 Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning.

Andre siffer:

4 Sprut fra alle kanter
5 Spyling fra alle kanter
6 Kraftig spyling fra alle kanter
7 Kortvarig neddykking i vann
8 Varig neddykking (under betingelser spesifisert av produsent)

MIL-STD-810G er et amerikansk system definerer test-prosedyrer og retningslinjer for utforming av utstyr, slik at det skal tåle miljøpåvirkninger og andre påkjenninger som man regner med at utstyret utsettes for i løpet av sin levetid.

Utstyr som følger dette systemet, angir gjerne hvilke av test-prosedyrene under MILD-STD-810G som ustyret følger.